Xem lịch vạn niên hàng ngày

Tháng 5, năm 2019

5

CHỦ NHẬT

Thiên Lao Hắc Đạo
" Chân trời của con người giới hạn trong tầm nhìn của họ - Khuyết danh"
Giờ: Canh Tý
Ngày: Nhâm Dần
Tháng: Kỷ Ty.
Năm: Kỷ Hợi

1

Tháng 4
Kim Bạch Kim
Sao Tinh
Trực: Khai
Tiết: Cốc Vũ (Mưa rào)
Loading...
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...