Sao KIM NGƯU

CUNG KIM NGƯU


KIM NGƯU
(20/4-20/5)

CUNG KIM NGƯU NGÀY 18/10/2018:

Những người có sức mạnh thường không sử dụng sức mạnh của họ đúng mục đích, bạn sẽ dễ dàng nhận thức được điều đó vào hôm nay. Và nếu bạn có nhận ra rằng ai đó đang vô tình hành xử một cách bất công, bạn nên lên tiếng thay vì im lặng và để tất cả phải chịu đựng. Với sự thành thật tuyệt đối của mình, bạn đang gắng sức để giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh đấy. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 29/4/2016 là 18, 3

12 CUNG HOÀNG ĐẠO

 • BẠCH DƯƠNG
  (21/3-19/4)

 • KIM NGƯU
  (20/4-20/5)
 • SONG TỬ
  (21/5-21/6)

 • CỰ GIẢI
  (22/6-22/7)

 • SƯ TỬ
  (23/7-22/8)

 • XỬ NỮ
  (23/8-22/9)
 • THIÊN BÌNH
  (23/9-23/10)

 • HỔ CÁP
  (24/10-21/11)
 • NHÂN MÃ
  (22/11-21/12)

 • MA KẾT
  (22/12-19/1)
 • BẢO BÌNH
  (20/1-18/2)
 • SONG NGƯ
  (19/2-20/3)
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo