Xem âm dương lịch chính xác

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 10:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 22 Thứ 2 Bính Dần Rất Tốt
2 23 Thứ 3 Đinh Mão Tốt
3 24 Thứ 4 Mậu Thìn Tốt
4 25 Thứ 5 Kỷ Ty. Xấu
5 26 Thứ 6 Canh Ngọ Rất Tốt
6 27 Thứ 7 Tân Mùi Rất Xấu
7 28 Chủ Nhật Nhâm Thân Rất xấu
8 29 Thứ 2 Quý Dậu Rất xấu
9 1/9 Thứ 3 Giáp Tuất Bình Thường
10 2 Thứ 4 Ất Hợi Rất Tốt
11 3 Thứ 5 Bính Tý Bình Thường
12 4 Thứ 6 Đinh Sửu Xấu
13 5 Thứ 7 Mậu Dần Rất xấu
14 6 Chủ Nhật Kỷ Mão Xấu
15 7 Thứ 2 Canh Thìn Tốt
16 8 Thứ 3 Tân Ty. Rất Tốt
17 9 Thứ 4 Nhâm Ngọ Xấu
18 10 Thứ 5 Quý Mùi Tốt
19 11 Thứ 6 Giáp Thân Xấu
20 12 Thứ 7 Ất Dậu Rất xấu
21 13 Chủ Nhật Bính Tuất Xấu
22 14 Thứ 2 Đinh Hợi Rất Tốt
23 15/9 Thứ 3 Mậu Tý Xấu
24 16 Thứ 4 Kỷ Sửu Xấu
25 17 Thứ 5 Canh Dần Xấu
26 18 Thứ 6 Tân Mão Xấu
27 19 Thứ 7 Nhâm Thìn Tốt
28 20 Chủ Nhật Quý Ty. Rất Tốt
29 21 Thứ 2 Giáp Ngọ Rất xấu
30 22 Thứ 3 Ất Mùi Rất Xấu
31 23 Thứ 4 Bính Thân Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo