Xem âm dương lịch chính xác

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 6:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 18 Thứ 6 Giáp Tý Rất Xấu
2 19 Thứ 7 Ất Sửu Tốt
3 20 Chủ Nhật Bính Dần Xấu
4 21 Thứ 2 Đinh Mão Xấu
5 22 Thứ 3 Mậu Thìn Tốt
6 23 Thứ 4 Kỷ Ty. Rất Xấu
7 24 Thứ 5 Canh Ngọ Tốt
8 25 Thứ 6 Tân Mùi Rất Tốt
9 26 Thứ 7 Nhâm Thân Rất xấu
10 27 Chủ Nhật Quý Dậu Rất Xấu
11 28 Thứ 2 Giáp Tuất Xấu
12 29 Thứ 3 Ất Hợi Tốt
13 30 Thứ 4 Bính Tý Bình Thường
14 1/5 Thứ 5 Đinh Sửu Bình Thường
15 2 Thứ 6 Mậu Dần Bình Thường
16 3 Thứ 7 Kỷ Mão Rất Tốt
17 4 Chủ Nhật Canh Thìn Bình Thường
18 5 Thứ 2 Tân Ty. Rất xấu
19 6 Thứ 3 Nhâm Ngọ Bình Thường
20 7 Thứ 4 Quý Mùi Xấu
21 8 Thứ 5 Giáp Thân Xấu
22 9 Thứ 6 Ất Dậu Bình Thường
23 10 Thứ 7 Bính Tuất Tốt
24 11 Chủ Nhật Đinh Hợi Xấu
25 12 Thứ 2 Mậu Tý Rất xấu
26 13 Thứ 3 Kỷ Sửu Xấu
27 14 Thứ 4 Canh Dần Bình Thường
28 15/5 Thứ 5 Tân Mão Bình Thường
29 16 Thứ 6 Nhâm Thìn Bình Thường
30 17 Thứ 7 Quý Ty. Tốt
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo