Xem âm dương lịch chính xác

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 8:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 10 Thứ 3 Canh Thân Tốt
2 11 Thứ 4 Tân Dậu Bình Thường
3 12 Thứ 5 Nhâm Tuất Rất Xấu
4 13 Thứ 6 Quý Hợi Xấu
5 14 Thứ 7 Giáp Tý Xấu
6 15/6 Chủ Nhật Ất Sửu Bình Thường
7 16 Thứ 2 Bính Dần Rất Tốt
8 17 Thứ 3 Đinh Mão Rất Tốt
9 18 Thứ 4 Mậu Thìn Xấu
10 19 Thứ 5 Kỷ Ty. Rất Tốt
11 20 Thứ 6 Canh Ngọ Rất xấu
12 21 Thứ 7 Tân Mùi Xấu
13 22 Chủ Nhật Nhâm Thân Xấu
14 23 Thứ 2 Quý Dậu Xấu
15 24 Thứ 3 Giáp Tuất Xấu
16 25 Thứ 4 Ất Hợi Bình Thường
17 26 Thứ 5 Bính Tý Xấu
18 27 Thứ 6 Đinh Sửu Xấu
19 28 Thứ 7 Mậu Dần Rất Tốt
20 29 Chủ Nhật Kỷ Mão Rất Tốt
21 30 Thứ 2 Canh Thìn Xấu
22 1/7 Thứ 3 Tân Ty. Rất Tốt
23 2 Thứ 4 Nhâm Ngọ Bình Thường
24 3 Thứ 5 Quý Mùi Tốt
25 4 Thứ 6 Giáp Thân Xấu
26 5 Thứ 7 Ất Dậu Xấu
27 6 Chủ Nhật Bính Tuất Xấu
28 7 Thứ 2 Đinh Hợi Rất Xấu
29 8 Thứ 3 Mậu Tý Xấu
30 9 Thứ 4 Kỷ Sửu Rất xấu
31 10 Thứ 5 Canh Dần Bình Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo