Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Ngày tam nương năm 2020 là ngày nào?

Ngày tam nương năm 2020 là ngày nào?

11/09/2020 09:09:57 | 986 lượt xem

Ngày Tam Nương được xem là ngày đại kỵ không nên làm việc quan trọng bởi vì làm gì cũng không thuận lợi và dễ gặp xui xẻo. Vậy ngày tam nương năm 2020 là ngày nào? Nên kiêng kỵ điều gì trong ngày tam nương. Để biết thêm chi tiết mời bạn theo dõi bài chia sẻ sau đây của coiboituvi.com.

Ngày tam nương là ngày gì?

Tam Nương theo tiếng Hán có nghĩa là 3 người phụ nữ. Ngày Tam Nương tương truyền chính là ngày của  ba mỹ nữ Trung Quốc Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ. Ba người đẹp này chính là 3 hồng nhan họa thủy nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc khiến cho 3 triều đại suy vong.

Bói bài tử vi dân gian cho rằng đó 3 người đẹp là là những người mang lại tai họa và xui xẻo nên nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của 3 nàng. Họ gọi chung những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng là ngày Tam Nương.

Ngày Tam Nương năm 2020 là ngày nào?
Ngày Tam Nương năm 2020 là ngày nào?

Ngày Tam Nương năm 2020 là ngày nào?

Theo như phân tích ở trên thì ngày Tam Nương hàng tháng là những ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Đây là những ngày xấu cần tránh trong tháng. Vào những ngày này mọi người nên kiêng tiến hành những công việc đại sự như cưới gả, động thổ, làm nhà, khai trương để tránh gặp phải tai ương, điều không may mắn.

Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê những ngày Tam Nương năm 2020 theo từng tháng như sau:

 Ngày Tam Nương tháng 1/2020 dương lịch

Ngày 1/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 7/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 12/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 16/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng  22 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 21/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng  27 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 27/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 31/1/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 1 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 2/2020 dương lịch

Ngày 6/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 11/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 15/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 20/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 25/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 29/2/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 3/2020 dương lịch

Ngày 6/3/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 11/3/2020=> tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 15/3/2020=> tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 20/3/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 26/3/2020=> tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 30/3/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 3 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 4/2020 dương lịch

Ngày 5/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 10/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 14/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 19/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 25/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 29/4/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 4 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 5/2020 dương lịch

Ngày 5/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 10/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 14/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 19/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 25/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 29/5/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 4 nhuận năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 6/2020 dương lịch

Ngày 4/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 9/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 13/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 18/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 23/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 27/6/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 5 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 7/2020 dương lịch

Ngày 3/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 8/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 12/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 17/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 23/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 27/7/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 6 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 8/2020 dương lịch

Ngày 2/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 7/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 11/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 16/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 21/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 25/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 31/8/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 7 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 9/2020 dương lịch

Ngày 5/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 9/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 14/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 19/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 23/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 29/9/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 8 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 10/2020 dương lịch

Ngày 4/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 8/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 13/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 19/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 23/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 29/10/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 9 năm Canh Tý

Ngày Tam Nương tháng 11/2020 dương lịch

Ngày 3/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 7/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 12/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 17/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 21/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 27/11/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 10 năm Canh Tý

Xem thêm: Sinh con vào tháng nhuận có tốt không?

Ngày Tam Nương tháng 12/2020 dương lịch

Ngày 2/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 6/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 22 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 11/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 27 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 16/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 3 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 20/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 7 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 26/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 13 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 31/12/2020 => tức ngày ngày âm lịch mùng 18 tháng 11 năm Canh Tý

Trên đây là một số thông tin chi tiết tìm hiểu ngày tam nương năm 2020 là những ngày nào. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho bạn đọc.

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 16-07-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội.

Kết Luận: Không nên chần chừ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo