Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem lịch âm dương chính xác

Xem âm dương lịch

* Tháng 01:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 29 Thứ 7 Giáp Dần Rất Xấu
2 30 Chủ nhật Ất Mão Rất xấu
3 1/12 Thứ 2 Bính Thìn Rất Xấu
4 2 Thứ 3 Đinh Ty. Bình Thường
5 3 Thứ 4 Mậu Ngọ Xấu
6 4 Thứ 5 Kỷ Mùi Bình Thường
7 5 Thứ 6 Canh Thân Rất Tốt
8 6 Thứ 7 Tân Dậu Rất xấu
9 7 Chủ nhật Nhâm Tuất Xấu
10 8 Thứ 2 Quý Hợi Rất Tốt
11 9 Thứ 3 Giáp Tý Tốt
12 10 Thứ 4 Ất Sửu Rất Tốt
13 11 Thứ 5 Bính Dần Xấu
14 12 Thứ 6 Đinh Mão Xấu
15 13 Thứ 7 Mậu Thìn Rất Xấu
16 14 Chủ nhật Kỷ Ty. Bình Thường
17 15/12 Thứ 2 Canh Ngọ Bình Thường
18 16 Thứ 3 Tân Mùi Bình Thường
19 17 Thứ 4 Nhâm Thân Rất Tốt
20 18 Thứ 5 Quý Dậu Rất Xấu
21 19 Thứ 6 Giáp Tuất Xấu
22 20 Thứ 7 Ất Hợi Rất Tốt
23 21 Chủ nhật Bính Tý Bình Thường
24 22 Thứ 2 Đinh Sửu Rất Xấu
25 23 Thứ 3 Mậu Dần Rất xấu
26 24 Thứ 4 Kỷ Mão Xấu
27 25 Thứ 5 Canh Thìn Rất xấu
28 26 Thứ 6 Tân Ty. Rất Tốt
29 27 Thứ 7 Nhâm Ngọ Bình Thường
30 28 Chủ nhật Quý Mùi Rất Tốt
31 29 Thứ 2 Giáp Thân Rất Tốt

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 21-01-2022 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, ký kết hợp tác, khai trương, xuất hành, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được trọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo