Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem lịch âm dương chính xác

Xem âm dương lịch

* Tháng 09:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 14 Thứ 3 Đinh Mùi Rất Tốt
2 15/7 Thứ 4 Mậu Thân Bình Thường
3 16 Thứ 5 Kỷ Dậu Rất Xấu
4 17 Thứ 6 Canh Tuất Xấu
5 18 Thứ 7 Tân Hợi Xấu
6 19 Chủ nhật Nhâm Tý Rất Tốt
7 20 Thứ 2 Quý Sửu Rất xấu
8 21 Thứ 3 Giáp Dần Xấu
9 22 Thứ 4 Ất Mão Xấu
10 23 Thứ 5 Bính Thìn Xấu
11 24 Thứ 6 Đinh Ty. Xấu
12 25 Thứ 7 Mậu Ngọ Xấu
13 26 Chủ nhật Kỷ Mùi Tốt
14 27 Thứ 2 Canh Thân Xấu
15 28 Thứ 3 Tân Dậu Bình Thường
16 29 Thứ 4 Nhâm Tuất Bình Thường
17 1/8 Thứ 5 Quý Hợi Rất xấu
18 2 Thứ 6 Giáp Tý Bình Thường
19 3 Thứ 7 Ất Sửu Xấu
20 4 Chủ nhật Bính Dần Rất Tốt
21 5 Thứ 2 Đinh Mão Tốt
22 6 Thứ 3 Mậu Thìn Rất xấu
23 7 Thứ 4 Kỷ Ty. Rất Xấu
24 8 Thứ 5 Canh Ngọ Rất Tốt
25 9 Thứ 6 Tân Mùi Rất xấu
26 10 Thứ 7 Nhâm Thân Bình Thường
27 11 Chủ nhật Quý Dậu Bình Thường
28 12 Thứ 2 Giáp Tuất Bình Thường
29 13 Thứ 3 Ất Hợi Rất xấu
30 14 Thứ 4 Bính Tý Bình Thường
1 15/8 Thứ 5 Đinh Sửu Xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 21-09-2020 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn thận đề phòng bất trắc.

Kỵ: Khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, đi xa, di chuyển, dời chỗ, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

Kết Luận: Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc tin tức đến, nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày dễ có sự hao tốn tài lộc.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo